• IT Consulting Services

IT Consulting Services

เป็นปัญหาอย่างมากเมื่อการจ้างพนักงานไอที อยากจ้างคนเดียวแต่เป็นหลายๆอย่าง ซึ่งในความเป็นจริงแล้วมีนะครับ แต่เงินเดือนค้อนข้างสูง เราจึงเห็นความจำเป็น ของธุรกิจของท่าน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายหลายๆอย่าง เราจึงมีบริหารให้คำปรึกษาด้านงานไอที และแนะนำการใช้งานอุปกรณ์ที่ท่านมีอยู่แล้ว ให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด ตามงบประมาณที่ท่านตั้งไว้


เพื่อให้ธุรกิจต่างๆ ที่ต้องการบุคคลากรทางด้านไอที(IT) แต่ภาระงานไม่เยอะมากพอที่จะรับพนักงานด้านนี้ ทางนี้จึงเป็นอีกทางเลือกสำหรับห้างร้าน ธุรกิจ และองค์กร ได้ดึงประสิทธิภาพของอุปกรณ์ต่างๆ ให้ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ และถูกประเภทของงานนั้นๆ ทางเราสามารถให้คำปรึกษาได้ก่อน ทางอีเมล หรือ Line โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

รายละเอียด

  • เป็น platform ของการจองต่างๆ
  • ไม่ต้องเปิดสมุดหรือ Excel ให้เสียเวลา
  • เห็นทันที ห้อง,คอร์ท หรือเตียงว่างหรือไม่
  • มีแถบสีแสดงผลสถานะต่างๆ
  • มีระบบสมาชิก สามารถจองผ่านเว็บ